Fotograf

Sollentuna Kommun

Activities

Paulina Westerlind är Sveriges Kommuner och Landstings fotograf i deras satsning på kvinnors hälsa inom förlossningsvårdenSKR - Sveriges Kommuner och Regioner